Internat

WITAMY W INTERNACIE SOSW W ŁUPKACH!

W Internacie SOSW w Łupkach mieszka osiemnastu wychowanków, którymi opiekuje się wysoko wykwalifikowana kadra w zakresie oligofrenopedagogiki, resocjalizacji i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.

Wychowankowie uczą się samodzielności, zasad bezpieczeństwa, systematyczności w nauce, zdobywają umiejętność poprawnej organizacji czasu wolnego.

W czasie codziennych zajęć realizowanych w oparciu o specjalnie przygotowane roczne plany pracy, młodzież rozwija i utrwala swoje zainteresowania i zdolności. Kształtowane jest wśród nich poczucie estetyki, kultury osobistej i wiedzy.

Nasi podopieczni systematycznie uczestniczą w różnych formach zajęć sportowych:
BOCCE
BOWLING
KAJAKARSTWO i inne.

Często czas wolny spędzają w atrakcyjny sposób. Bawią się przy ognisku czy na dyskotece. Chodzą na spacery edukacyjne po okolicy. Rozgrywają mecze tenisa stołowego lub piłki nożnej.

O stałej porze dnia odrabiają prace domowe, w czym chętnie pomagają im wychowawcy lub koleżanki i koledzy.

Wszyscy systematycznie dbają o porządek w miejscach, w których przebywają.


Skip to content