Nasz Ośrodek

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach położony jest na Mazurach, 3 km od Pisza, nad jeziorem Roś. Dysponujemy pomieszczeniami szkolnymi, a od października 2018 roku nowym internatem dla chłopców i dziewcząt, stołówką oraz salą gimnastyczną. Oprócz tego w budynkach Ośrodka znajdują się estetyczne sale lekcyjne, sala komputerowa, pokój logopedy, pomieszczenia biurowe i inne.

W Ośrodku działają:

Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

Szkoła Przysposabiająca do Pracy – trzyletnia szkoła po szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, w wieku do 24 lat,

Internat – dostępny dla chłopców i dziewcząt – wychowanków Ośrodka, oferujący dobrze wyposażoną bazę socjalną i całodzienne wyżywienie.

Ośrodek zajmuje się edukacją, terapią, rehabilitacją i opieką nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz sprzężoną (niepełnosprawność intelektualna wraz z niepełnosprawnością ruchową).

Formy pracy:

Zajęcia w klasach szkolnych – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

Zajęcia w zespołach edukacyjno – terapeutycznych – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

Zajęcia rewalidacyjne – dodatkowe indywidualne zajęcia dla wszystkich uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia, wykorzystujące nowoczesne metody terapeutyczne i edukacyjne, mające na celu kompensowanie trudności i deficytów rozwojowych.

Metody terapeutyczne stosowane w Ośrodku:

EEG Biofeedback to rodzaj terapii instrumentalnej, za pomocą której osoba trenowana uczy się samoregulacji czynności mózgu. Metoda ta oparta jest na komputerowej analizie fal mózgowych, których zakresy można wzmacniać lub hamować w czasie treningu. Sygnały bioelektryczne odbierane za pomocą elektrod, z dokładnie określonych miejsc na głowie wysyłane są do komputera, gdzie ulegają obróbce i skąd wysyłane są do pacjenta w postaci np. sygnałów wzrokowych czy dotykowych.

Skuteczność EEG Biofeedback potwierdzono u osób ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się np.dysleksja, dysgrafia, w zaburzeniach funkcji poznawczych, nadpobudliwości psychoruchowej, zmianach nastroju, zaburzeniach snu, lękach, zaburzeniach uwagi, upośledzeniu umysłowym, mózgowym porażeniu dziecięcym, autyzmie i padaczce. Metoda jest całkowicie bezpieczna i przyjemna, co jest szczególnie ważne w przypadku pracy z dziećmi.

metoda Tomatisa o program naturalnej stymulacji neurosensorycznej. Znacząco poprawia on zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Jest odpowiedni zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Metoda Tomatisa opiera się na unikalnej technologii, która modyfikuje muzykę i głos w celu promowania pobudzenia korowego.

logopedia zajęcia, podczas których kształtowana jest prawidłowa mowa, usuwane są wady wymowy oraz uczenie mowy w przypadku jej braku lub utraty.

terapia taktylna obejmuje techniki masażu oraz stymulacji skóry, a jej głównym celem jest rozwój funkcji mózgowych i całego układu nerwowego.

Integracja Odruchów Twarzy – terapia dr Swietłany Masgutowej pozwala skutecznie rozluźnić napięcia mięśni, ścięgien i stawów w obszarze ustno – twarzowym.

integracja sensoryczna – jest to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z ciała i środowiska, po czym wysyła odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej (dotyk, równowaga oraz czucie ciała) mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu.

Ponadto oferujemy zajęcia sportowe, teatralne, zajęcia w sali komputerowej. W ramach działalności sekcji sportowej Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne Polska oferujemy członkom i zawodnikom treningi bocce, bowlingu, gimnastyki sportowej, kajakarstwa oraz przygotowanie do udziału z tych dyscyplin w zawodach OS lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich.

Formy spędzania czasu wolnego: dyskoteki, rajdy piesze, imprezy rekreacyjno – sportowe i inne.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!

Skip to content