Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne:

  • Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
  • Dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji studenta ze studiów.

OPŁATA REKRUTACYJNA: 100 zł, adresat: AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok, numer konta: 21 1160 2202 0000 0005 4034 5425 Bank Millennium.

Wypełnij Formularz rekrutacyjny, podpisz i dostarcz osobiście, pocztą lub elektronicznie do punktu rekrutacyjno-konsultacyjnego (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego, Łupki 15, 12-200 Pisz) wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia oraz dokumentem potwierdzającym dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania:

Skip to content