Studiuj w Piszu

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

logo instytutu

Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni   i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń   w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).

W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, oddziałami związku nauczycielstwa polskiego, zakładami doskonalenia zawodowego oraz uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym studentom wysoki poziom nauczania oraz wymagane praktyki zawodowe.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Opłaty i promocje:

  1. Czesne można wpłacać na konto indywidualne Studenta. Numer konta indywidualnego Student otrzymuje po złożeniu dokumentów i zarejestrowaniu w systemie Uczelni.
  2. Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł. W przypadku rezygnacji studenta ze studiów, opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
  3. Dla absolwentów Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych (WSNP) lub Szkoły Głównej Krajowej lub Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA) lub Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu ustala się następujące zniżki w płatności czesnego za studia:
  • 20% czesnego za każdy kierunek studiów podyplomowych
  1. Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.
    Zniżki nie mogą być łączone.

Czesne można wpłacać:

  • jednorazowo,
  • semestralnie: I rata do 31 grudnia 2022, II rata do 31 marca 2023, III rata 31 maja 2023
  • w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat:
I.     rata do 31 października 2022 r.
II.   rata do 30 listopada 2022 r.
III.  rata do 31 grudnia 2022 r.
IV.  rata do 31 stycznia 2023 r.
V.    rata do 28 lutego 2023 r.
VI.  rata do 31 marca 2023 r.
VII. rata do 30 kwietnia 2023 r.
VIII.   rata do 31 maja 2023 r.

Adres Punktu Konsultacyjno-Rekrutacyjnego:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego

Łupki 15, 12-200 Pisz

E-mail:

studiujwpiszu@onet.pl

Telefon:

721 328 042

Skip to content