Nadanie imienia Ośrodkowi

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE IMIENIA DR. WŁADYSŁAWA KLEMENTOWSKIEGO
ORAZ WRĘCZENIA SZTANDARU SPECJALNEMU OŚRODKOWI SZKOLNO – WYCHOWAWCZEMU W ŁUPKACH

W dniu 2 czerwca 2009 roku w Ośrodku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia doktora Władysława Klementowskiego i wręczenia sztandaru Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu w Łupkach.
Zaproszonych gości,uczniów, rodziców i pracowników Ośrodka powitał Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Ośrodka, Roman Dąbrowski.

Po odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani Dyrektor, Ewa Elżbieta Ryzińska:

Szanowni Państwo! Bardzo gorąco pragnę powitać wszystkich, którzy razem z całą społecznością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach zgromadzili się dzisiaj, aby uczestniczyć w podniosłej dla nas chwili, jaką jest nadanie szkole imienia i sztandaru. Tę uroczystość pragniemy przeżyć w jak najszerszym gronie sympatyków i przyjaciół naszej szkoły, stąd obecność tak znakomitych gości, których pragnę powitać: bardzo gorąco witam Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – pana Marka Konopkę, pana Jerzego Antoniego Gosiewskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej – pana Macieja Długołęckiego, przedstawiciela Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego – panią Sabinę Byra, radnego Sejmiku Województwa Warmińsko -Mazurskiego – pana Andrzeja Kurzątkowskiego, serdecznie witam Przewodniczącego Rady Powiatu Piskiego, pana Zenona Świeczkę, Starostę Powiatu Piskiego, Pana Andrzeja Nowickiego, oraz jego zastępcę, pana Marka Wysockiego, witam Radnych Rady Powiatu Piskiego – Annę Kwaśniewską, Jana Bąbkę, Mariusz Jędrzejczyka, Kazimierza Klimka, Jerzego Małeckiego, serdecznie witam Proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, Księdza Dariusza Drężka, jest mi niezmiernie miło powitać Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku – pana Marka Roszkowskiego,, witam Sekretarza Powiatu – panią Edytę Polak, witam Skarbnika Powiatu – panią Barbarę Koprowską, witam Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Piszu – panią Dorotę Dardę oraz pracowników tego wydziału, serdecznie witam Burmistrza Pisza – pana Jana Alickiego, zastępcę Burmistrza Orzysza – pana Dariusza Kizlinga, witam przedstawiciela Komendanta Powiatowej Policji w Pisz – panią aspirant Annę Szypczyńską, cieszę się z obecności byłego dyrektora naszego Ośrodka – pana Jerzego Mieczkowskiego – to on był w tej placówce od pierwszych dni jej istnienia, tworzył ją, przeobrażał, odbudowywał i dbał jak o swój dom.
Najpierw w Poćkunach, później już tu w Łupkach. Ośrodkiem kierował przez 25 lat. niezmiernie miło jest mi powitać dyrektorów szkół i placówek Powiatu Piskiego – panią Annę Kuliś, panią Urszulę Mierzejewską, panią Małgorzatę Oświęcimsko, panią Mariannę Wolską, pana Dariusza Charubina, pana Włodzimierza Miszczaka, pana Ryszarda Pawlickiego, pana Czesława Pieczyńskiego, pana Stanisława Zduniaka, zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu – panią Renatę Sulewską, Dyrektora PCPR w Piszu – panią Katarzynę Bańko, bardzo gorąco witam pracowników Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ogromnie cieszy mnie obecność dyrektorów szkół i ośrodków specjalnych, poradni psychologiczno- pedagogicznych i OREW-ów, z terenu Delegatury Ełk – pani Grażyny Bauer, pani Małgorzaty Czapińskiej, pani Elżbiety Domasik – Mrozowskiej, pani Haliny Niedźwieckiej, pani Teresy Piszczek, pani Katarzyny Rzeczyckiej, pani Barbary Zyskowskiej, pana Stanisława Dzierwy, pana Artura Sobolewskiego, serdecznie witam dyrektorów przedszkoli,szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy i miasta Pisz – panią Elżbietę Gajdę, Wiesławę Jankiewicz, Krystynę Kamkę, Ewę Kotlarską, Annę Narowską, Ewę Liszka, Małgorzatę Wyszyńską, Szymona Werrę, witam Dyrektora Piskiego Domu Kultury – pana Marka Piotrowskiego, witam Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu – panią Urszulę Zduńczyk, serdecznie witam dyrektorów ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Piskiego – panią Barbarę Galak, Jolantę Rakowską, Elwirę Świetlicką, witam przedstawiciela związków zawodowych NSZZ Solidarność – pana Antoniego Zabielskiego, gorąco witam fundatorów sztandaru, witam Prezesa Warmińsko – Mazurskiego WOPR – pana Krzysztofa Mukosieja, niezmiernie miło jest mi powitać Ordynatora Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Piszu, panią Joannę Formanek – Gurfinkiel, panią pielęgniarkę oddziałową – Renatę Swerpel oraz pracowników oddziału – na oddziale tym przez wiele lat funkcję ordynatora pełnił doktor Władysław Klementowski, serdecznie witam Sołtysa Łupek, panią Bożenę Sekścińską, witam emerytowanych nauczycieli i pracowników SOSW w Łupkach, witam przedstawicieli Rady Rodziców oraz przedstawicieli rodziców z poszczególnych klas, witam Radę Pedagogiczną i pracowników SOSW w Łupkach, witam tych, z myślą o których głównie przygotowaliśmy to święto – uczniów naszego Ośrodka, wszystkich przybyłych, których nie wymieniłam z imienia i nazwiska równie serdecznie witam, witam wszystkich przyjaciół i sprzymierzeńców naszej szkoły,
bardzo gorąco witam na dzisiejszej uroczystości pana Piotra Klementowskiego – to dla nas ogromny zaszczyt gościć pana wśród nas.

Po powitaniu zebranych pani Dyrektor odczytała List Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – pana Zbigniewa Włodkowskiego – który z powodów służbowych nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystościach.
Pani Dyrektor przedstawiła zebranym krótką historię Ośrodka.

” Proszę Państwa !

Historia Ośrodka liczy 32 lata. Powstały w 1977 roku Państwowy Zakład Wychowawczy w Poćkunach, przeniesiono w 1983 roku do Łupek, w miejsce istniejącego tu Domu Dziecka. Przez ten czas wielokrotnie zmieniał się jego kształt, liczba uczniów i pracowników. Jedno było niezmienne, Ośrodek się rozrastał. Nie zmienił się też przez te wszystkie lata nasz stosunek i podejście do osób niepełnosprawnych. W codziennej pracy kierujemy się sercem i dobrem naszych wychowanków.
Po wielu latach wspólnych działań społeczność szkolna podjęła decyzję, aby naszemu Ośrodkowi nadać imię i wręczyć sztandar.
Uczniowie, rodzice i pracownicy placówki wyrazili wolę, aby naszym patronem został doktor Władysław Klementowski”.

Po zabraniu głosu przez panią Dyrektor, uczniowie Kasia Cisowska i Adrian Mazur przybliżyli sylwetkę patrona.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu w Piszu odczytał akt nadania Ośrodkowi imienia doktora Władysława Klementowskiego oraz sztandaru.

Pani Dyrektor zabrała głos:
” Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – dziękuję za podjęcie uchwały o nadaniu imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Łupkach, dziękuję za wsparcie naszych działań.”

Pan Starosta, Andrzej Nowicki został poproszony o przekazanie sztandaru na ręce Dyrektora Ośrodka. Otrzymując sztandar pani Dyrektor powiedziała:
” Przyjmujemy ten sztandar, dziękując Bogu, że otrzymaliśmy go. Z należną czcią będziemy budować tradycję szkoły godną patrona.”

Następnie przekazała sztandar na ręce uczniów:
” Drodzy uczniowie. Wręczam Wam ten sztandar szkoły, symbol honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną. Proszę go strzec, a swoją postawą umacniać autorytet szkoły.
Niech ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem.”

W odpowiedzi, uczeń naszego Ośrodka, Daniel Kania, przejął sztandar oświadczając:
” Przyrzekamy, że nie splamimy honoru tego sztandaru i będziemy go otaczać powszechnym szacunkiem”.

Po czym odbyło się ślubowanie uczniów odczytane przez panią Dyrektor:
” My uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach w obecności gości, nauczycieli i naszych rodziców – ślubujemy:
– Dbać o honor i dobre imię naszej szkoły, w każdej sytuacji zachowywać się w sposób godny młodego Polaka!”
– ślubujemy!
– Wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki wzorowego ucznia jakie nakłada na nas szkoła!
– ślubujemy!
– Wykorzystywać zdobywaną wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej!
– ślubujemy!
– Z szacunkiem odnosić się do Rodziców, Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników szkoły!
– ślubujemy!
– Kształcić w sobie cechy, które posiadał nasz Patron, a w szczególności umiłowanie do nauki i drugiego człowieka!
– ślubujemy!”

Po ślubowaniu poczet sztandarowy młodzieży przemaszerował przed frontem szyku i stanął obok sztandaru z flagą Polski.

Następnie głos zabrała pani Dyrektor

” Drodzy zebrani !

Już dziś możemy się przekonać, jak ważne jest posiadanie przez szkołę sztandaru. Pragnę więc w tym momencie gorąco podziękować wszystkim fundatorom za wsparcie finansowe wniesione w pokrycie jego kosztów. Każda ofiarowana kwota i pomoc rzeczowa była nam droga i przybliżała do celu. Zawsze więc, kiedy Państwo zobaczycie ten sztandar, czy to w szkole, czy podczas uroczystości środowiskowych – proszę pomyśleć, że macie Państwo swoją cegiełkę w jego ufundowaniu.”

Po tym podziękowaniu pani Dyrektor odczytała listę darczyńców, których poprosiła o wbicie w drzewiec sztandaru pamiątkowych, imiennych gwoździ, które stanowić będą trwałą i cenną pamiątkę ich życzliwego wsparcia.

„O podejście do sztandaru poproszę: przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Piszu – pana starostę Andrzeja Nowickiego, przedstawiciela Rotary International Club Gdańsk – Sopot – Gdynia – pana Antoniego Wiercińskiego, przedstawiciela Wiceministra Edukacji Narodowej – pana Macieja Długołęckiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Pisz – pana Ryszarda Grzywińskiego, właściciela firmy Przewozy Pasażerskie – pana Arkadiusza Gietka, Burmistrza Pisza – pana Jana Alickiego, Dyrektora Banku Spółdzielczego w Mikołajkach – pana Stanisława Lachowicza, właściciela firmy Grot – pana Jacka Olszewskiego, Dyrektora Oddziału Warmińsko – Mazurskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Piszu – panią Hannę Papież, pana Roberta Bukowskiego, właściciela firmy Elektrobest – pana Stanisława Bessmana, Burmistrza Orzysza – pana Jana Aleszczyka, właściciela Zakładu Piekarniczego Wileńska – panią Barbarę Dąbrowską, panią Iwonę Pardej, właściciela Restauracji Baszta – pana Lucjana Bazydło, właściciela firmy Polaris – pana Wiesława Krzyżanowskiego, właściciela firmy FHU Tomasiewicz – pana Sylwestra Tomasiewicza, właściciela firmy Bentra SJ – pana Zdzisława Kijorę i Jana Dąbrowskiego, właściciela firmy Agrotechnika – panią Barbarę Jabłońską, właściciela sklepu Mini -Max – panią Jolantę Bigda, przedstawiciel zakładu drzewnego Pan – Bach w Trzonkach – pana Sławomira Szmigla, właściciela firmy Centrum Druku – pana Romana Maciuka, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, Romana Dąbrowskiego, przedstawiciela Rady Rodziców – panią Grażynę Żebrowską, przedstawiciela pracowników SOSW w Łupkach – panią Bożenę Chmielewską, Fundatorom jeszcze raz serdecznie dziękuję.”

Po wystąpieniu pani Dyrektor, Przewodniczący Rady Powiatu, pan Zenon Świeczka, odsłonił tablicę pamiątkową fundatorów sztandaru.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, dziękując pani Dyrektor wręczyli kwiaty i upominki.
Szczególnie ciepłe słowa wyraził, syn naszego Patrona, pan Piotr Klementowski, wspominając ojca jako człowieka i lekarza. Otrzymał w prezencie obrazek wyhaftowany przez wychowanków.

Po części oficjalnej Poczet sztandarowy i flagowy zostały wyprowadzone.

A dla gości zatańczyły w części artystycznej nasze zespoły taneczne: „Wesołe nutki” i „Iskierki”.
Następnie wiersz ku czci patrona wygłosili Patryk i Klaudia wypuszczając na koniec balonik do nieba.

Na zakończenie pani Dyrektor podziękowała zebranym na uroczystości: „Dobiega końca nasza uroczystość, która na długo zapadnie w naszej pamięci i sercach. Jej przygotowanie możliwe było dzięki zaangażowaniu wielu osób. Pragnę im wszystkim jeszcze raz serdecznie podziękować: dziękuję panu Ministrowi Zbigniewowi Włodkowskiemu – za przekazanie na rzecz Ośrodka komputera i oprogramowania KidSmart, który ma na celu wprowadzenie technologii informatycznej oraz nowej kultury uczenia się. dziękuję gościom za przyjęcie zaproszenia i obecność wśród nas, księdzu dziękuję za modlitwę, za obecność i współpracę ze szkołą, młodzieży za oprawę muzyczną mszy świętej, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi za przygotowanie artystyczne młodzieży i organizacyjne szkoły, rodzicom naszych uczniów za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości, tacy rodzice to skarb, uczniom – tym małym i tym dużym – za uczestnictwo i program artystyczny, dziękuję wszystkim za sympatię i wszelkie wsparcie.
Gości zapraszam na krótką wycieczkę po szkole, a następnie na poczęstunek.

Na tym uroczystość nadania imienia i sztandaru Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu w Łupkach ZAMYKAM.”

Skip to content