Historia Ośrodka

Wieś Łupki koło Pisza przez wiele lat kojarzyła się mieszkańcom miasta z Państwowym Domem Dziecka. To tu znalazły schronienie sieroty po II wojnie światowej. Decyzją władz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach z 31.08.1983 roku PDDz w Łupkach został zlikwidowany. Dzieci przeniesiono do Ełku, do Domu Dziecka. W Łupkach znajduje swoje lokum Państwowy Zakład Wychowawczy, utworzony w 1977r. Poćkunach koło Sejn i przeznaczony dla chłopców upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dyrektorem placówki jest pan Jerzy Mieczkowski, który rozpoczyna remont kapitalny budynku.

W roku 1984 zostaje zmieniona nazwa placówki na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W dniu 9 kwietnia 1985 roku, tuż po remoncie wybucha w Ośrodku pożar, który niszczy majątek szkolny i mieszkających tam pracowników. Decyzją władz kuratorium na czas odbudowy zostaje zawieszona statutowa działalność placówki, a wychowanków przenosi się do Pogotowia Opiekuńczego i Ośrodka Wychowawczego w Suwałkach. Rok 1985 to przede wszystkim inwentaryzacja pozostałego majątku, odgruzowywanie obiektu, pomoc ze strony żołnierzy jednostki karnej z Orzysza pod dowództwem pułkownika Jańczyka. Następne lata to zmaganie się z brakiem pieniędzy, materiałów czy też czasami brakiem dobrej woli ze strony decydentów.

1 września 1990 roku, dzięki zaangażowaniu dużej grupy ludzi na czele z panem Dyrektorem, Jerzym Mieczkowskim, wznowił statutową działalność Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach. W roku 1994 powstaje sekcja Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne Polska, a w 1999 Ośrodek objęty zostaje patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Od września 2003 roku naukę w Ośrodku rozpoczynają dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu lekkim.

Obecnie Ośrodek umożliwia realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej(zawód – piekarz), a od września 2008 roku funkcjonuje już klasa Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Dyrektorzy i wicedyrektorzy SOSW w Łupkach

  • 1984 – 2002 – Jerzy Mieczkowski – dyrektor
  • 2002 – 2003 – Irena Bronakowska – po. dyrektor
  • 2003 – 2020 – Ewa Elżbieta Ryzińska – dyrektor
  • 2008 – 2020 – Kamila Lidia Bogacka-Borkowska – wicedyrektor
  • 2021 – 2022 – Justyna SIemion – po. dyrektor
  • 2021 – Justyna Nowosielska-Chmielewska – wicedyrektor
  • 2022 – Justyna Siemion – dyrektor